Birimlerimiz

Birimlerimiz

Birimlerimiz

Personel

GENEL KORDİNATÖR

Görev Tanımı: Ofis genel raporlarını inceler ve gerekli işlemlerin yapılması için ofis müdürleri ile değerlendirmeler yapar.

OFİS MÜDÜRÜ

Görev Tanımı: Ofisin bütün işleyişinden sorumludur. Müvekkil ilişkileri hedefler ve sonuçlar konusunda personel ile gerekli çalışmaları yaparak hedefe ulaşılmasını sağlar.

MÜVEKKİL YÖNETİCİSİ

Görev Tanımı: Ofis ile müvekkil firma arasında köprü gören birimdir.

CALL CENTER

Görev Tanımı: Borçluya ödeme konusunda kolaylık sağlar ve yardımcı olur.

İSTİHBARAT BİRİMİ

Görev Tanımı: Borçlunun her türlü telefon, adres, tapu, araç, sgkbilgilerini araştırarak ilgili birime aktarır.

ADRES ARAŞTIRMA BİRİMİ

Görev Tanımı: Adreslere giderek borçlu ile ilgili birimlerin görüşmesini sağlar.

ADLİYE BİRİMİ

Görev Tanımı: İcra takip dosyalarını açar, her türlü müzekkerelerin yazılmasını ve haciz işlemlerin yapılmasını sağlar.

RAPORLAMA BİRİMİ

Görev Tanımı: Ofisin her türlü verilerini, borçlu hakkındaki son durumu raporlar ve ilgililere ulaştırır.

 

  Hakal Hukuk Bürosu personeli; her branşta birimleşir. Birim personelleri de biriminde uzmanlaştırarak eğitimden geçirir.